Fotografering  -  Internetprofilering  - Foto utstyrsleveranser - Bildearkiv - IKT og digitalfotokurs


Historikk
Jeg (Eirik Hustvedt) arbeidet innen foto og virksomhetsledelse i nærmere 10 år i 60-70 årene - i Bergen (69-71), Mo i Rana (71-72) og Trondheim (72-81).

Med grunnlag i videreutdanning på slutten av 70-tallet ble de neste 20 årene i all hovedsak preget av arbeid som systemkonsulent i økonomisystem- og databransjen

Etter hjemflytting til Haugesund i 1981 etablerte jeg etter et års drift av en kollegas fotoforretning, eget firma innen EDB (IKT) som senere utviklet seg i nær samdrift med min onkel Alf Hustvedts regnskapsbyrå.

Haugesund EDB-Consult (HEC / HECON) er en direkte videreføring av denne etableringen. I perioden 1981 - 2010 var vi vært leverandør til og driftsstøttespiller for over 200 forskjelligartede virksomheter, både store og små.

Jeg har og vært timelærer innen IKT siden 1983, og var fremdeles aktiv med det i 2017.


I 1998 tok jeg fatt i en fellesnevner i utviklingen i begge mine bransjer, og satte meg nærmere inn i digital fotografi og Internet. Som en følge av dette har IKT-delen av virksomheten gradvis blitt nedbygget ved at vi bisto kundene med overgang til andre leverandører.

Support eldre EDB-systemer
For bistand i Multisoft anbefales nå (2018) å ta kontakt via www.finbeck.no (Terje Christensen).

Fra 2017 er jeg pensjonist og virksomheten sterkt redusert. Jeg tar fremdeles på meg fotooppdrag, restaurering av gamle bilder og salg / produksjon av bilder fra arkivene, samt underviser innen IKT.

Fotografvirksomhet
Fotografvirksomheten rettet seg mest mot organisasjons- og næringslivsbehov.  
Jeg tok produktbilder, eksteriører og interiører, personal- og gruppebilder. konfirmantgrupper og øvrig oppdragsfotografering.

I tillegg har jeg opparbeidet betydelig erfaring i digital restaurering av gamle foto.

Utstyr
Jeg benyttet i all hovedsak digitalt fotoutstyr, men har og filmbasert (35 mm og mellomformat). Med flyttbart studioutstyr kan jeg utføre oppdrag både I egne lokaler, eller ute hos oppdragsgivere.

Bildearkivet
består av over 100.000 digitale bilder + noen tusen filmbaserte, og består i hovedsak av reportasje- og regionsprofilerende bilder fra Vestlandet.

 


Kveldstemning Karmsund bru 1998

Fotoeksempler fra oppdrag og arkiver

Div Nettstedsutvikling

I årene 2000-2010 laget vi HTML-baserte nettsteder for en rekke virksomheter, med utgangpunkt i egen kundebase. Noen prosjekter er fremdeles aktive (2018):

Firmainformasjon

Jeg er blitt pensjonist, men ta gjerne kontakt om du trenger bilder, restaurering av gamle foto eller opplæring i Windows eller Microsoft Office.

Telefon/ Mobil
Email
Firmaets navn
Innehaver
Org.nr.

Postadresse
Internet

905 69 589
eirik@hec.no
Haugesund EDB-Consult
v. Eirik Hustvedt
950 502 908 MVA

Olaf Bullsgate 5, 5537 Haugesund
www.hec.no