Eksempel 2 på bilder fra

Eirik Hustvedt, Haugesund
Her er enda en serie med bilder fra Haugesund-Today-driften (noen er gjengangere).
Alle bilder er Copyright Eirik Hustvedt, og kan ikke benyttes uten etter avtale.


Klikk på et bilde, bla, eller sett deg tilbake og følg en selvgående presentasjon (Avslutt via:   Up)
Click on a picture and let the "show  go on" (self running). Return to this page by clicking:  Up          

Presentasjon / historikk:
 www.hec.no/hecon
 

rgh_aug08_regatta_1024px.jpg

rgh_ff_mot_hgsd_1024px.jpg

rgh_flyfoto_ik_1024px.jpg

rgh_hdag08_konv1_1024px.jpg

rgh_hdag08_konv2_1024px.jpg

rgh_hdag08_konv3_1024px.jpg

rgh_hdag08_manet_1024px.jpg

rgh_ksund_kvstemning_1024px.jpg

rgh_Maritimt-miljo_w_1024px.jpg

rgh_morgen_3-maak_1024px.jpg

rgh_rigg_1024px.jpg

rgh_rovar_suggev_nord_1024p.jpg

rgh_rovarfjord_1024px.jpg

rgh_Seilbat_kbro_1024px.jpg

rgh_Seilskjekte_Dokken_1024.jpg

rgh_sjazz_kaitrangt_1024px.jpg

rgh_sms_skute_ik_1024px.jpg

rgh_str_lehmk_bleivik_1024p.jpg

rgh_teiner_1024px.jpg

rgh_trebaater_1024px.jpg

Copyright alle bilder
Fotograf Eirik Hustvedt
Haugesund