Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Ordliste

Antikken

Oldtiden i hellas og Roma, til 400 e. Kr.

Ark

Utbygg med vindu på hustak

Arkitekt

Yrkestittel på person som planlegger bygninger og deres omgivelser, lager by- og regionplaner.

Arkitektur

Byggekunst, byggemåte

Barokk

Stilperiode på kontinentet ca 1550-1700, i Norge ca 1650-1750.

Bordtak

Tak av treplanker under takdekket av panner, skifer eller lignende

Dragere

Bjelke til horisontal understøttelse av stolper eller stendere i stedet for vegg eller annen kontruksjon. Utføæres i limtre, stål eller armert betong.

Dørblad

Selve døra

Estetisk

Vitenskapen om det skjønne

Fag / Vindusfag

Vindu med ramme. Angir antall rammer i bredden.

Falset

Forsenkede kanter i panelbord

Formspråk

Stil

Fylling (dører)

Speil / plate, ofte forsenket til ramtreet i en dør

Gavl

Den delen av husveggen som begrenses av skrå takflater.

Gerikt

Listverk som dekker fugene mellom dører, vinduer og kledningen.

Gesims

Listverk som kroner eller avdeler en vegg horisontalt, kroner panel, dør- eller vindusåpning.

Gjære sammen

Sammenføyning av to lister i rett vinkel ved at hver av listene sages i den halve vinkelen.

Hjørnebord

 

Horisontal

Vannrett

Konsoll

Utspring som støtte for gesims eller balkong

Krysspostvindu

Vindu med 4 adskilte rammer, kjent fra 1700-tallet, vanlig fra 1800-tallet.

Kvaderstein

Rettvinklet, firkantet bygningstein.

Labank-konstruksjon

Tverrtre for spikerslag som skal holde flere bord sammen i lem, dørblad e.l.

Mørtel

En blanding av mindemiddel, vanlig sement og vann som brukes til murpuss og flisarbeid.

Panel

Bordkledning

Parabel

Oval bue, kjeglesnitt.

Pilaster

Halvsøyle; veggpilar som står frem fra veggen til forsterkning og dekorasjon. Brukt til innramming av veggfelter og innramming av dører og vinduer.

Puss

Dekkende overflatebehandling med mørtel på støpte og murte flater.

Ramtre

En fyllingsdørs bærende deler, rammen og tverrgående treverk rundt og mellom fyllingene.

Relieff

Opphøyd dekor på en plan flate.

Rokokko

Stilperiode på kontinentet ca 1730-1770, i Norge ca 1750-1800.

Sløyse

Beslag som brukes i vinkel mellom to tak; gradrenne.

Staff

Panelbord med avrundet profilering.

Supanel

iggende bor, festet slik at det ene dekker litt over kanten på bordet nedenfor, også kalt Vestlandspanel.

Sutak

Egentlig tak av suet plank, se over. Brukes som bordtaket under takdekket (f.eks panner)

Symmetri

Speilvendt: Lik på begge sider av en midtakse.

Takgesims

Se Gesims

Tekkemateriale

Takdekke: Torv, panner, skifer, bølgeblikk.

Trotak

Bordtak der planken ligger kant i kant.

Tømmermannspanel

Stående panel av over og underliggere.

Vannbord

Vannrett eller skråstilt bord som leder bort regnvann.; over og under vindu, over dør og på ytterkanten av taket ved gavlene.

Vannstokk

Vannbord nederst på veggen, i overgangen mellom vegg og mur.

Vertikal

Loddrett

Vestlandspanel

Se Supanel

Vindski

Bord på høykant som avslutter og beskytter takets utstikk på gavlsiden. Kan bestå av to eller flere bord utenpå hverandre, forskjøvet oppover.

Vulst

Utbuktning, ringformet fortykning.

Våningshus

Bolig

 

Diverse
Innledning
Veiledning / Hjelp
>>Ordliste
Nettstedskart
Linker til andre
Oppgaver

Emner
Byggeskikk
Byggestil
Byggeteknikk
Arkitektur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Til toppen