Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Takkonstruksjon - Bordtaket

På takkonstruksjonen ligger bordtaket. Bordtaket kan legges på flere måter, avhengig av om man vil ha torvtak, teglpanner eller skiferheller. Et slik bordtak kaller vi sutak.

Sutak fra Losahuset i Dokken Museum

Sutak
Suet betyr opprinnelig at bordflaten er lagt slik at hvert bord ligger oppå overkanten av bordet nedenfor. På denne måten kan taket bare legges på en konstruksjon av sperr.

Nå brukes begrepet også for takflater av over- og underliggere, av pløyde bord og av moderne bygningsplater.

Suet bordtak er for tekking med teglpanner.

Trotak i låven på Ørpetveit museum

Trotak
Før panner kom i allmen bruk på begynnelsen av 1800-tallet, og særlig på bygdene, var never og torv det vanligste tekkematerialet. Slik tekkning krever en slett bordflate. Den ble lagt av bord kant i kant, kalt "trotak".

Over og Underliggere fra Stavahuset i Dokken Museum

Tak med over- og underliggere
Det mest praktiske bordtaket under teglpanner legges av bord i takflatens helleretning. Bordene legges i to lag med smalt mellomrom mellom hvert bord.

Bordene i det ene laget dekker mellomrommene i det andre. Takflaten blir helt tett, og vann som trenger inn under panneflaten renner av bordene i åreretningen.

Bordtaket av over- og underliggere legges mest praktisk på åstak.

I en overgangsperiode ble slike tak lagt på sperrtak med vannrette spikerslag mellom.