Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Takkonstruksjon

Sperrtak

Åstak

Sperrtak
Vi skiller mellom to alminnelige måter å konstruere tak på. I et tak med sperr står takbjelkene - sperrene - på overkant av langveggene opp mot mønespissen. Sperrene utgjør par: Et sperr på hver side av bygningen. Sperrene på den ene siden holdes på plass av trykket av sperrene på motsatt side. Sperrene har ofte små dimensjoner og står tett.

Åstak
I et tak med åser ligger takbjelkene - åsene - vannrett på langs av bygningen. Ytterendene hviler på bygningens ytre og indre gavlvegger. Åsene har vanligvis større dimensjoner enn sperr og ligger med større mellomrom.

Av disse to konstruksjonstypene er trolig sperrtaket det eldste. I hvert fall var sperrtak enerådende på Haugalandet frem til midten av 1800-tallet. På de store sjøhusene ble det etterhvert mer alminnelig å bruke åstak. Åstaket hadde praktiske fordeler når taket skulle tekkes med teglpanner eller skifer. Fra slutten av 1800-tallet var åstaket blitt enerådende på våre kanter.

De to typene takkonstruksjon er ikke knyttet til spesielle typer hovedkonstruksjon for bygningen. Laftehus kan ha både sperr og åstak. Grindbygg av nyere dato har ofte åstak. Hus av bindingsverk har likeledes tak av begge typer.

Kombinasjon av sperr- og åstak


De to konstruksjonsmåtene er ofte kombinert. Et sperrtak har ofte "bjødner" - en ås midt under takflaten for å understøtte sperrene.Et åstak hviler ofte på svære sperr med en åslengdes mellomrom tvers over bygningen.