Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Steinmur - Skorstein

 

Før jernkomfyrens tid var gruen stedet for koking, i by og på land.

Gruen var opprinnelig betegnelsen på en benk for åpen ild og tilbereding av mat. Den har vegg på tre sider, og er overbygget med en kappe. Over kappen løper røkpipen til over taket. Hele innretningen kalles skorstein.

Å mure en skorstein av naturstein var en spesiell utfordring. Veggene skulle være tynne. Kappen skulle smalne av oppover og formidle overgang fra den vide gruen til det smale pipeløpet. Overgangen fra takflaten måtte overdekkes for å unngå lekkasje.

Skorsteinene ble alltid murt med tetningsmaterial. Oftest ble det brukt leire. Det var til skorsteinsmuring tegl først kom i alminnelig bruk.