Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Steinmur - Kjellermur


Det var arbeidssomt å grave ut en husgrunn for hånd. Å sprenge kom ikke på tale. Husmurer i bygd og by ble i stor utstrekning lagt oppå bakken med kjellerrom slik terrenget la til rette for det.

Man murte ensidig mot kjellerrommet til overkanten av terrenget. Deretter murte man tosidig til grunnmurens overkant.

Fram til sent på 1800-tallet var stein det eneste murematerialet i den folkelige byggeskikken. Senere ble tegl vanlig. Som regel ble natursteinen murt tørt. Når det i noen tilfeller ble brukt leire eller kalkmørtel, var det for å tette muren heller enn for å binde den sammen.

Tegl trekker fuktighet. Derfor kan tegl bare erstatte steinmur over bakkenivå. Men fra siste del av 1800-tallet har det vært vanlig å gi kjellermurer glatt overflate av slam eller puss for å stoppe fukten.