Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Steinmuring

På Haugalandet som de fleste steder ellers på Vestlandet, er det rikelig tilgang til stein. Når jord ble ryddet, framkom et overskudd av stein som det kunne være et problem å få vekk.

I steinmuringens tid utviklet mange bønder og håndverkere stor ferdighet til å legge opp tørrmurer. Muringen ble utført raskt og med teknikker som sikret stabilitet. Når slike murer avdekkes, må vi oftest beundre den regelmessige karakteren muren har, selv der steinmaterialet har vært svært vanskelig.

Steinmurte gjerder, forstøtningsmurer og husmurer var gode bruksmuligheter.  Investeringen lå ofte i å transportere steinen til byggeplassen.