Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Grindbygg - på vestkysten


Grindbygget låve: Svantesvold gård, Vindafjord

I kyststrøkene på Vestlandet holdt konstruksjonen seg lenger enn i landet forøvrig. Det kan skyldes manglende tilgang på trevirke. Derfor ser vi ofte gjenbruk av eldre grinder og stavleier i nyere bygninger. Men konstruksjonen hadde også tekniske fordeler.

Den bærende konstruksjonen var beskyttet mot vær og vind av bordvegger som lett kunne skiftes. Og den luftige byggemåten egnet seg godt for løer i områder med urolig fuktig vær.

På Haugalandet er det i løer fra tiden før 1910 vi oftest finner stavkonstruksjon med grinder. Men konstruksjonsmåten ble også allment brukt til naust, enetasjes sjøhus, utløer og mindre uthus til landbruket.


Skisse av Dalanaustet, Utsira


Naustet til Mikal Klovning, Utsira

På Utsira bygget man også toetasjes sjøhus med gjennomgående grinder over etasjene. Slik motsto man påkjenningen av været. Grindkonstruksjonen er i det hele tatt et bygningshistorisk særmerke for kyststrekningen som Haugalandet er en del av.