Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Grindbygg - Prinsipp

Grindene ble tømret ferdig mens de lå vannrett på bakken. Deretter ble de reist i loddrett stilling, slik at de sto på tvers av bygningen.

Grindbygd hus, prinsipptegning (Helge Scheldrup)                            

Grindene ble tømret ferdig og hektet sammen langs etter bygningen med stavleier. Stavleiene var kraftige stokker som ble lagt oppå slindrene, en på hver side av bygningen. Stavleiene støttet seg mot ytterendene av stavene som raget over overkanten på slindrene. Slik kunne stavleiene motstå sidetrykket fra takkonstruksjonen.

Avstanden mellom grindene kunne være fra 3 til 5 m. Lengden på bygningen avgjorde antallet grinder det var behov for.

Fundament

Interiør som viser grindkonstruksjon og fundament. Fra låven på Ørpetveit museumsgård.

Grindbygg kunne reises på grunnmur eller bare på store stein under hver stav. På utsiden av stavene ble det satt opp en spinkel konstruksjon for å bære ytterkledningen av tynne bord.