Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeteknikk: Grindbygg - Konstruksjon


             

Skjelettet består av grinder og stavleier. Disse bærer takkonstruksjonen.

Grindene har to loddrette staver (rundstokker) med et dypt hakk i overkant.

Stavene bindes oventil sammen på tvers av en slinder - en rundstokk - med hals og hode i hver ytterende.

Halsen ligger ned i hakket i stavenes overkant, slik at hodet kommer utforbi stavens ytterside.

Mellom stavene og slinderen er det skråband som stiver grinden godt av.