Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Renessanse, Barokk, Rokokko

I Nord-Rogaland har eldre bygninger med stilpreg vært oppført i tre. Trehus er lette å forandre eller fornye. Men klimaet ved kysten har gjort dem lite varige. Slik har bare få bygninger fra tiden før 1800 overlevet i vårt distrikt. Det beste eksemplet vi har igjen er Sandsgård på Nedstrand.

 

Sandsgård har trekk både fra rokokko og den tidligere barokkstilen. Stilene har preget både bygningsformen og formen på vinduene og dekoren inne i huset.

Når en bygning er blitt revet eller fornyet, har man tatt vare på verdifulle brukbare deler. Disse er gjenbrukt ved ombyggingen eller i nye hus. På loft og i kjeller i gamle hus kan vi ofte finne dørblad og dørlister med eldre stilpreg enn i huset ellers. Oftest gjelder det barokk stil, fordi noen dekortyper i denne stilen slo særlig gjennom hos storbøndene her i distriktet.

Renessanse, barokk og rokokko har vært viktige stiler til inventar og møbler. Særlig ble kirkene utstyrt med altertavler og stolestader i renessanse og barokk. Noen nyere kirker har enda slike tavler. Ellers har museene et rikt tilfang av ting i disse stilene.