Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Jugendstil (1900-1918)Jugendstilen ble utviklet i akademiske miljøer på kontinentet og i Skottland i perioden 1890 til 1910. Hit kom den noe senere. Navnet har stilen etter et tysk tidsskrift som lanserte stiltypen.

Jugendstilen representerer en dreining mot saklighet, enkelhet og naturlighet, og er et steg på veien fra historismen til det nye som skulle komme, nemlig funksjonalismen.

Egentlig dreier det seg om to stilretninger.

Jugendstil er navnet på den skotsk-østerriksk-tyske retningen. Den var preget av tunge former og geometrisk dekor.

Art Nouveau, navnet på den belgisk-franske retningen, var preget av lette buktende former og dekormotiver fra planteverdenen.

Felles idealer for Jugend og Art Nouveau:

  • Utsiden på bygningen skulle være et uttrykk for interiøret - og omvendt.
  • Materialen skulle framstå med sin naturlige karakter og dekormotivene stå i forhold til materialets spesielle muligheter.
  • Dekoren burde framheve bygningens struktur og bæreforhold.

Stilen slik vi finner den i trehusutgavene i Nord-Rogaland er mest preget av Jugendretningen. Derfor er det ikke urimelig å kalle den jugendstil.

Selv om Haugesund lå langt unna sentrene for stilutviklingen, var det en direkte forbindelse dit.

Arkitekt Einar Halleland var utdannet på høgskolen i Hannover. Han fulgte senere utviklingen gjennom tidsskrifter og besøk i Tyskland.  John M. Steensnæs var utdannet hos Halleland. Begge disse arkitektene tegnet betydelige bygninger på høgt akademisk nivå.

Under første verdenskrig ble det stor byggeaktivitet i Haugesundsområdet. Da fikk arkitekter og byggmestere anledning til å utvikle særegne bygnings- og dekorformer med grunnlag i materialene som var vanlig her på stedet.

Jugendstilen kom til å prege arkitektur og byggeskikk, inventar og klesdrakt. Vi kan bli overrasket over å oppdage hvor mange detaljer på bygninger og ting fra tiden før 1920 som har jugendmotiver.