Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Historisme (1860-1915)

Det å bruke historiske forbilder kalles i stilhistorien historisme.

Forbildene eller idealene ble utviklet på arkitekthøyskolene og blant arkitektene. Norske arkitekter ble utdannet i Tyskland og praktiserte den nye stilen når de kom hjem.

Historismen dyrket formrikdom og formspråket fra flere tidligere stiler. Først ble middelalderstilene (romansk og gotisk) kilde til inspirasjon. Snart ble også renessanse, barokk og rokokko trukket fram som forbilder.

Til og med stiler fra fjerne steder slik som bondestilen i Sveits og de eksotiske stilene i Orienten og Østen virket som forbilder. Sveitserstilen fikk stor utbredelse i Nord-Rogaland, der det var vanlig å bygge i tre.

I denne presentasjonen legger vi vekt på sveitserstilen.

Les mer (fordypning)