Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Bygningsdeler viser stil

Når vi skal studere stilpreget til en bygning, må vi skjelne ulike deler av bygningen fra hverandre.

Ikke alle deler av en bygning uttrykker stil like tydelig. Noen deler av bygninger preges mindre av stilendringer enn andre eller beholder samme form over flere stilperioder.

Vi må først se hva slags stiluttrykk hver av de ulike bygningsdelene har, og så komme til en konklusjon om helhetspreget.

Her følger en liste over stilbærende bygningsdeler. Listen gjelder i første rekke trehusbebyggelse av slikt slag som har dominert by og land i Nord-Rogaland på 18- og 1900-tallet.
 

Eksteriør

Utsiden av en bygning. Mest aktuell i presentasjonen her.

Interiør

Rommene inne i en bygning. Skal ikke behandles i presentasjonen her.

Hovedform

Slik utsiden av bygningen tar seg ut som helhet.

Takform

Alminnelige former for tak er pulttak, saltak, valmtak, tak med halvvalm, mansardtak.

Taksone

Overgangen mellom vegg og tak.

Takgesims

Vannrett framspring i overgangen mellom vegg og tak.

Gesims

Vannrett framspring i skillet mellom to etasjer eller over vindus- og døråpninger

Vannstokk

Vannrett framspring nederst på trehusenes bordkledning.

Hjørnebord (-kasse)

Loddrette bord på overgangen mellom to motstående veggflater.

Bordkledning

Trekledningen på veggflater.

Vinduer/dører

 

Listverk

Dekkbord på overgangen mellom åpninger og veggflate. Kan også legges på bordkledningen som ren dekorasjon.

Ark

Utbygg med vindu på taket.

Tekkemateriale

Materiale som er nyttet for å dekke takflaten.

Skorsteinspipe

Murt oppbygg for røykutslipp.