Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

20-talls klassisisme

Som stilretning følger 20-talls-klassisismen litt etter romantikken. Stilen var populær blandt den første generasjonen norske arkitekter som ble utdannet ved Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim.

Forbildene er de samme som i klassisismen på 1800-tallet. I tillegg til forbildene fra den gang kom nå 1800-tallsklassisismens egne bygninger. Disse var for en stor del bolighus av tre for alle folkegrupper.

Slik kom også 20-tallsklassisismen, på samme måte som romantikken, til å fokusere på norsk panelarkitektur.

I Haugesund sentrum ligger ett av 20-talls-klassisismens hovedverk: Rådhuset med det store plassanlegget foran. Men dette er også ett av de få tydelige eksemplene på rendyrket 20-talls-klassisisme i distriktet.

Denne stilen ble helst brukt av arkitekter. Vi finner den sjeldnere i byggeskikken. Her blir den blandet med elementer fra romantikk og jugendstil.