Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggestil


 


 

Det som bygges på et tidspunkt eller over en viss periode får ofte et felles preg som vi kaller stil. Til daglig snakker vi gjerne om moter og trender.

Stilen forandrer seg. Men i ettertid kan vi skille ut stilperioder.

Når vi snakker om stilen innenfor lokal byggeskikk, er det fellespreg vi finner i et geografisk område.

Også sosiale forskjeller avspeiler seg i stilen.

Når vi skal si noe om en bygnings stil, kan vi studere:

  • Utseende / materialbruk
  • Konstruksjon


Klikk her for å lese mer om byggestil