Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Grensen arkitektur og byggeskikk

    Førresfjorden kirke, tegnet av byggmester Tjerand T. Solheim fra Vikedal i 1893

Grensene mellom arkitektur og den tradisjonspregede byggeskikken er flytende. For - ikke alle spesialister innen bygningsplanlegging har akademisk utdannelse. Mange godt planlagte større bygg er oppført av en byggmester med håndverkerbakgrunn.

I tiden før 1850 sto håndverkstradisjonen sterkt, særlig i landdistriktene. Et godt eksempel er de hvite trekirkene i Haugalandsområdet.

På den annen side har arkitekter tegnet tradisjonspregede bygninger. Dette ble vanlig da kravene til byggesøknader økte på 1900-tallet, og mange fikk hjelp av arkitekt til utforming.