Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Byggeskikk

Byggskikk forteller om hvordan folk har bygget og innredet husene sine. Før bygde folk etter tradisjon. Slik det var vanlig å bygge. Det oppsto normer og regler for hvordan et hus skulle se ut.

Det haralltid vært uskrevne lover som har vært med å utvikle kulturen. Disse normene forandret seg over tid, og de var forskjellige fra sted til sted. Det var også forskjell på hvordan fattig og rik kunne bygge

Lokal byggeskikk snakker vi om når vi ser på den spesielle stilen som utviklet seg i avgrensede områder. Vi finner den i bygningene i et gårdstun, men også i småhusene langs en bygate. I bygd og by kan vi følge historien om hvordan spesielle bygningstyper er blitt til, og hvordan de har endret seg over tid.

Tidslinjen kan gå langt tilbake. Byggeskikken ble tilpasset klima, tilgang på materialer og økonomiske forhold.

Fra 1950-tallet ble lovgivningen strengere. De nye kravene til materialer og konstruksjonsmåter gjorde byggearbeidene mer kompliserte. Offentligheten måtte inn med kontroll, og det ble påbudt å lage utførlige tegninger til nybygg.

Lovgivningen og utviklingen ellers førte bort fra den tradisjonelle og stedbundne byggeskikken.


Andre nettsteder om byggeskikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen