Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Arkitekter: David Sandved (1912-2001)

David Sandved var født i Sandnes i 1912 og vokste opp i Haugesund. I 1937 ble han uteksaminert som arkitekt, med toppkarakter i tegning, fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim.

Sandved var allsidig kunstnerisk begavet, og under 2. verdenskrig livnærte han seg  av pianospill og rosemaling. Han vendte tilbake til Haugesund i 1948 for å tegne skipsinteriører. I denne perioden tegnet han også boliger i Haugesund og på Stord. I lange perioder var han byens eneste privatpraktiserende sivilarkitekt. Firmaet hadde mange ansatte. Da Sandved trakk seg tilbake på 1980-tallet, fortsatte firmaet under navnet Sandved og Wathne A/S til 2004.

Arkitekt Sandved var en kulturpersonlighet som deltok aktivt i den offentlige debatt med innlegg om alt fra bymiljø til språk. Han var også en av få som offentlig forsvarte Fartein Valen og hans atonale musikk i lokalpressen. David Sandved døde i 2001.

I 1950-årene ble Sandved opptatt av Rudolf Steiners tanker, antroposofi. Arkitekturen blir preget av dette. Organiske former, skrå vinkler og flater med integrert dekor er sikre kjennetegn.

David Sandveds arkitektur utviklet seg fra en klassisk funksjonalistisk stil, slik vi finner i Svellandbygget (Haraldsgt. 140), til en form for regionalisme som tok opp i seg lokale bygningsmotiver og symboler. Mens funksjonalistene hevdet at ornamentet var overflødig og at alt som har funksjon nødvendigvis også er vakkert, var Sandved mer opptatt av identitet og av å integrere ornamentikk i sine bygg. I Victoriahjørnet (Haraldsgt. 139) brukte Sandved sjøhusmotiv og måker for å gi bygget en lokal tilhørighet og egenart.

Sandved tegnet boliger, forretningsbygg og offentlige bygg. Av boliger kan nevnes blokkene på Presthaug og i Ramsdalen ved siden av en rekke eneboliger. To eksempler på eneboliger er Asalvikv. 17 og Norrønagt. 24.

I Haugesund sentrum finner vi forretningsbyggene Krohn-Brekke (Cubus)-bygget, Victoriahjørnet og Haugesund Sparebank.

Av kulturbygg kan nevnes utvidelse av kapellet på Vår Frelsers gravlund, Haugesund Billedgalleri og Folkebiblioteket. Biblioteket fra 1968 regnes som Sandveds hovedverk, der form, funksjon og ornamentikk smelter sammen til et helhetlig uttrykk. Sandved har også tegnet Turnhallen, Haraldshallen, Haraldsvang ungdomsskole, Saltveit skole og utvidelsen av Hauge -, Solvang - og Steinerskolen.

Utenfor Haugesund har Sandved laget "Norges motiv", nedlagt som steinmosaikk på Europaplassen i Mulhouse i Frankrike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen