Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Arkitekter: John M. Steensnæs ( 1877 - 1955 )

John Mandius Steensnæs var født i Skåre i 1877. Han var utdannet håndverker og tok videre utdanning i København. Ved siden av Halleland var han med å forme arkitekturen i Haugesund fra ca 1900. Steensnæs var en rolig, beskjeden mann som deltok lite i det offentlige liv. 

Steensnæs tegnet nytt og moderniserte mange bygg. Han har tegnet både boliger og  forretningsbygg, og det er han som har tegnet kapellet på Udland kirkegård.

Av boliger i Haugesund sentrum kan vi nevne Strandgt. 211 bygget omkring 1900 i historistisk stil. Bygningen er i mur og står nokså uforandret. Strandgt. 218, og Rådhusgt. 65 er eksempel på boliger i sveitserstil oppført før 1910.

Hauge skole, som hadde vært folkeskole for Skåre kommune, havnet ved byutvidelsen i 1910 innenfor bygrensen. Haugesund overtok skolen, og Skåre satset nå på nye skolebygg i Gard og Rossabø skolekrets. Steensnæs fikk oppdraget og tegnet "tvillingskolene", som opprinnelig var identiske. Trebygningene i jugendstil ligger begge med fasaden mot vest, mot veien.

Jugendstilen praktiserte han også i sentrumsbebyggelsen, Smedasundet 92 og Haraldsgata 118. Forretningsgården, Strandgt. 150, som han tegnet for de kvinnelige skipsrederne Brummenæs og Torgersen i 1910, er et av de mest elegante eksemplene på jugendstil i byen.

Steensnæs var også arkitekt for større industribygg og tegnet Condorfabrikken ved Flotmyr for Rabinowitz. For Haugesund Meieri som den gang holdt til i sentrum, der museet er nå, hadde han mange oppgaver med modernisering og ombygging. Han fant så gode løsninger at han ble anbefalt å spesialisere seg på meieribygg. Siden det ville medføre reising, ble ikke det aktuelt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen