Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Arkitektur

Arkitektur er vitenskapen om planlegging og kunstnerisk utsmykning av byggverk og anlegg. Når vi skal bygge hus til spesielle formål, henvender vi oss til en arkitekt for å få en planløsing og et utseende som svarer til bruken og er tilpasset omgivelsene.

 


Arkitekturen kan omfatte et helt område. Arkitekten legger en plan for plassering av bygningene,  veinettet, åpne plasser og parker.

Det beste eksempelet på arkitektur i Nord-Rogaland er Haugesund rådhus og rådhusplassen med fontenen. De mange hvite trekirkene fra tida etter 1850 er et annet eksempel. Nye krav førte til at det ble bygget mange nye kirker, og gamle kirker ble ombygget. Ny skolelov førte også til at de små, hvite skolehusene dukket opp på bygdene. Kirkene ble ofte tegnet av arkitekter, eller bygget etter godkjente typetegninger.


Andre nettsteder om arkitektur