Startside   |   Veiledning   |   Emner  |   Nettstedskart   |   Linker 

Arkitektur: Kirkebygg


  Nedstrand kirke
 


Kopervik kirke  
 

Kirken har hatt en sentral plass i bygd og by. De fleste hvite trekirkene er bygd i perioden 1850-1900. Også den gang var det var strenge krav til hvordan kirkebygg skulle utføres, men få arkitekter til å dekke behovet for arbeidstegninger. Derfor ble det utarbeidet typetegninger.

De samme tegningene ble brukt om igjen med endringer tilpasset størrelsen på menigheten og plassen der kirken skulle stå. Blant annet ble tårnene som oftest lavere enn planlagt på Vestlandet!

Kirkebygg regnes som prestisjeoppdrag for arkitektene. Nye kirker og endringer i gamle vekker ofte debatt. I jubileumsskrift kan du lese om de gamle kirkene. Det var mye uenighet før også.

Her er navn på noen arkitekter:

Arkitekt H. D. F. (Frants) von Linstow (1787-1851) er mest kjent som slottets arkitekt og byggherre. Hans typetegninger til kirker med rektangulært plan og tårn i enden ble ofte benyttet.

Chr. H. Grosch (1801-1865) , populært kalt "arkitekten som ga form til det nye Norge", var departementets rådgiver for kirkebygg og tegnet selv typetegninger. Skåre kirke i Haugesund er bygd etter hans tegninger.

Jacob W. Nordan (1824-1892) står som arkitekt for flest norske kirker. Han har tegnet kirkene i Kopervik og Vikedal.

Einar Halleland  tegnet Vår Frelsers Kirke i Haugesund 1901. Den er bygget i teglstein, slik man bygget kirkene i Tyskland der de fleste norske arkitektene var utdannet før NTH ble etablert tidlig på 1900-tallet.

Via linkene under får du tilgang til en presentasjon av er kirkebygg i Nord-Rogaland:

 


Kilde til info i kirkeoversikten:  
Alf Henry Rasmussen:
Våre kirker. Norsk kirkeleksikon. Oslo 1993. Opplysningene etter 1993 er innhentet fra kirkeverger og arkitektkontor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen