Byggeskikk  |  Arkitektur  |  Byggestil  |  Byggeteknikk  |  Brukerveiledning

 

Klikk her for å lære om Byggeskikk i Nord-Rogaland

Her presenteres emnene byggeskikk. byggeteknikk, stil og arkitektur i Nord-Rogaland i perioden 1850 til 1950. Velg det emnet du vil starte med ved å klikke på bildene til venstre eller linkene øverst.

Målet har vært å gi en samlet fremstilling av emnet for elevene i grunnskolen på Haugalandet. Presentasjonen bygger på arkivmateriale og registreringer ved Karmsund folkemuseum.

Her på nettet finner du bakgrunnstoff. I museenes bygningssamlinger, på by- og bygdevandring kan du studere de virkelige bygningene.

Lær om byggestiler, slik de gjør seg gjeldende i Nord-Rogaland

Lær om byggeteknikker som har alminnelige i Nord-Rogaland

  Prosjektet er støttet av Den kulturelle skolesekken i Rogaland
 

Prosjektansvar: Ingebjørg Stene Jacobsen,  Karmsund folkemuseum           Fotograf og webprodusent:   Eirik Hustvedt

Karmsund folkemuseum