Fotografering  -  Internetprofilering  - Foto utstyrsleveranser - Bildearkiv - IKT og digitalfotokurs


Historikk
Jeg (Eirik Hustvedt) arbeidet innen foto og bedriftsadministrasjon i nærmere 10 år i 60-70 årene - i Bergen (69-71), Mo i Rana (71-72) og Trondheim (72-81).

Med grunnlag i videreutdanning på slutten av 70-tallet ble de neste 20 årene i all hovedsak preget av arbeid som systemkonsulent i økonomisystem- og databransjen

Etter hjemflytting til Haugesund i 1981 etablerte jeg etter et års drift av en kollegas fotoforretning, eget firma innen EDB som senere utviklet seg I nær samdrift med Alf Hustvedts regnskapsbyrå.

Haugesund EDB-Consult (HEC / HECON) er en direkte videreføring av denne etableringen. Siden 1981 har vi vært leverandør til og driftsstøttespiller for over 200 forskjelligartede virksomheter, både store og små.

Jeg vært timelærer innen IKT i Folkeuniversitetet siden 1983. Fra høsten 2012 er jeg og veileder innen seniornett i Haugesund.


I 1998 tok jeg fatt i en fellesnevner i utviklingen i begge mine bransjer, og satte meg nærmere inn i digital fotografi og Internet. Som en følge av dette har IKT-delen av virksomheten gradvis blitt nedbygget.

Support eldre EDB-systemer
For bistand i Multisoft anbefales nå å ta kontakt via www.finbeck.no (Terje Christensen).

Pr 2017 er jeg blitt pensjonist og virksomheten redusert. Jeg  tar fremdeles på meg fotooppdrag, restaurering av gamle bilder og salg av bilder fra arkivene.

Bildearkivet
består av over 100.000 digitale bilder + noen tusen filmbaserte, og består i hovedsak av reportasje- og regionsprofilerende bilder fra Vestlandet.

Fotografvirksomhet
Fotografvirksomheten retter seg mest mot organisasjons og næringslivsbehov.  

Jeg tar produktbilder, eksteriører og interiører, personal- og gruppebilder. konfirmantgrupper, øvrig oppdragsfotografering.

I tillegg har jeg opparbeidet betydelig erfaring i restaurering av gamle foto.

Utstyr
Jeg benytter i all hovedsak digitalt fotoutstyr, men har og filmbasert (35 mm og mellomformat). Med flyttbart studioutstyr kan jeg utføre oppdrag både I egne lokaler, eller ute hos oppdragsgivere.


Kveldstemning Karmsund bru 1998

Fotoeksempler fra oppdrag og arkiver

Div Nettstedsutvikling

I årene 2000-2010 laget vi nettsteder for en rekke virksomheter, med utgangpunkt i egen kundebase. Noen prosjekter er fremdeles aktive:

Firmainformasjon

Jeg er blitt pensjonist, men ta gjerne kontakt om du trenger bilder, restaurering av gamle foto eller opplæring i Microsoft Office.

Telefon/ Mobil
Email
Firmaets navn
Innehaver
Org.nr.
Gateadresse
Postadresse
Internet

905 69 589
eirik@hec.no
Haugesund EDB-Consult
v. Eirik Hustvedt
950 502 908 MVA
Grønhauggt 4, 5525 H.
Olaf Bullsgate 5, 5537 Haugesund
www.hec.no
 (Domeneshop)

 

Det er vi som står bak distriktets eget nettsted -  www.haugalandet.net   (Haugesund Today)