Fotografering  -  Internetprofilering  - Foto utstyrsleveranser - Bildearkiv - IKT og digitalfotokurs


Firmainformasjon
Jeg (Eirik Hustvedt) er blitt pensjonist, og firmaet Haugesund EDB-Consult er avviklet pr 31/12-2018. Min kontaktinfo nå er:

Telefon/ Mobil
Email
Postadresse
Internet

905 69 589
eirik@hec.no
Olaf Bullsgate 5, 5537 Haugesund
www.hec.no

Historikk Eirik Hustvedt, Haugesund EDB AS og
Haugesund EDB-Consult (HEC)

Fra starten av min yrkeskarriere jobbet jeg i fotobransjen i 7 år, i Bergen (69-71), Mo i Rana (71-72), Trondheim (72-76) + Haugesund (81-82).

Fra 1977, fremdeles i Trondheim, fikk jeg ny jobb i IBM, og det ble startskuddet til neste yrkesmessige epoke.

Med grunnlag i videreutdanning på siste halvdel av 70-tallet ble fortsettelsen i all hovedsak preget av arbeid som konsulent i databransjen, med økonomi- og kontorstøttesystemer som arbeidsfelt.

Etter hjemflytting til Haugesund i 1981 etablerte jeg, etter et års drift av en tidligere kollegas fotoforretning, i 1982 eget firma innen EDB (IKT).  Fra starten av utviklet det seg i nær samdrift med min onkel Alf  Th. Hustvedts regnskapsbyrå (EDB-Regnskap AS). Haugesund EDB-Consult (etablert 1989) var en direkte videreføring av denne etableringen.

I perioden 1982 - 2010 var vi leverandør og driftsstøttespiller for et stort antall forskjelligartede virksomheter, både private og offentlige, i all hovedsak på Haugalandet.
I løpet av perioden 1983-ca år 2005 var vi lokal representant og driftstøttespiller for bl.a. følgende kjente systemer:

 • Word Perfect / Lotus 123
 • Huldt & Lillevik lønn
 • Nor22
 • Mocs
 • Multisoft (som senere ble til Visma)
 • Uni Micro

Firmaet var og ansvarlig for utvikling og leveranse av time- og ressursplanleggingsystemet KUBE som ble levert til havarivernskoler og mange av forsvarets skolesenter.

Jeg har og vært timelærer innen Data / IKT siden 1983, og er fremdeles aktiv med det som pensjonist, gjennom Folkeuniversitetet og Seniornett.

Foto og WEB
I 1998 tok jeg fatt i en fellesnevner i utviklingen i begge mine bransjer (foto og data), og satte meg nærmere inn i digital fotografi og Internet. Som en følge av ble IKT-delen av virksomheten gradvis blitt nedbygget ved at jeg bisto kundene med overgang til andre leverandører.


 • Kveldstemning Karmsund bru 1998

  Fotografvirksomhet fra ca år 2000
  Fotografvirksomheten rettet seg mest mot organisasjons- og næringslivsbehov. Jeg tok produktbilder, eksteriører og interiører, personal- og gruppebilder. konfirmantgrupper og øvrig oppdragsfotografering. I tillegg opparbeidet jeg erfaring i digital restaurering av gamle foto.

  Til oppdragene benyttet jeg i all hovedsak digitalt fotoutstyr, men og analogt, filmbasert (35 mm og mellomformat). Med flyttbart studioutstyr utførte jeg oppdrag både i egne lokaler, eller ute hos oppdragsgivere.

  Bildearkivet
  består av over 200.000 digitale bilder + en del filmbaserte, og består i hovedsak av reportasje- og regionsprofilerende bilder fra Vestlandet.

  Fotoeksempler fra oppdrag og arkiver

  Div Nettstedsutvikling
  I årene 2000-2010 laget vi HTML-baserte nettsteder for en rekke virksomheter. Et par av disse ligger fremdeles på nettet i 2019.

  Andre større nettsideprosjekter i tidlige webtider var bl.a. Karmsund Havnevesen. Johs Lothe AS og Haugesund turnforening.

 •