Fotografering  -  Internetprofilering  - Foto utstyrsleveranser - Bildearkiv - IKT og digitalfotokurs


Historikk
Jeg (Eirik Hustvedt) arbeidet innen foto og virksomhetsledelse i nærmere 10 år i 60-70 årene - i Bergen (69-71), Mo i Rana (71-72) og Trondheim (72-81).

Med grunnlag i videreutdanning på slutten av 70-tallet ble de neste 20 årene i all hovedsak preget av arbeid som systemkonsulent i økonomisystem- og databransjen

Etter hjemflytting til Haugesund i 1981 etablerte jeg etter et års drift av en kollegas fotoforretning, eget firma innen EDB som senere utviklet seg I nær samdrift med Alf Hustvedts regnskapsbyrå.

Haugesund EDB-Consult (HEC / HECON) er en direkte videreføring av denne etableringen. Siden 1981 har vi vært leverandør til og driftsstøttespiller for over 200 forskjelligartede virksomheter, både store og små.

Jeg har og vært timelærer innen IKT i Folkeuniversitetet siden 1983, og er fremdeles aktiv der i 2017.


I 1998 tok jeg fatt i en fellesnevner i utviklingen i begge mine bransjer, og satte meg nærmere inn i digital fotografi og Internet. Som en følge av dette har IKT-delen av virksomheten gradvis blitt nedbygget ved at vi bisto kundene med overgang til andre leverandører.

Support eldre EDB-systemer
For bistand i Multisoft anbefales nå (2017) å ta kontakt via www.finbeck.no (Terje Christensen).

Pr 2017 er jeg blitt pensjonist og virksomheten sterkt redusert. Jeg tar fremdeles på meg fotooppdrag, restaurering av gamle bilder og salg / produksjon av bilder fra arkivene, samt underviser i Folkeuniversitetet.

Fotografvirksomhet
Fotografvirksomheten rettet seg mest mot organisasjons- og næringslivsbehov.  
Jeg tok produktbilder, eksteriører og interiører, personal- og gruppebilder. konfirmantgrupper og øvrig oppdragsfotografering.

I tillegg har jeg opparbeidet betydelig erfaring i restaurering av gamle foto.

Utstyr
Jeg benyttet i all hovedsak digitalt fotoutstyr, men har og filmbasert (35 mm og mellomformat). Med flyttbart studioutstyr kan jeg utføre oppdrag både I egne lokaler, eller ute hos oppdragsgivere.

Bildearkivet
består av over 100.000 digitale bilder + noen tusen filmbaserte, og består i hovedsak av reportasje- og regionsprofilerende bilder fra Vestlandet.

 


Kveldstemning Karmsund bru 1998

Fotoeksempler fra oppdrag og arkiver

Div Nettstedsutvikling

I årene 2000-2010 laget vi nettsteder for en rekke virksomheter, med utgangpunkt i egen kundebase. Noen prosjekter er fremdeles aktive:

Firmainformasjon

Jeg er blitt pensjonist, men ta gjerne kontakt om du trenger bilder, restaurering av gamle foto eller opplæring i Microsoft Office.

Telefon/ Mobil
Email
Firmaets navn
Innehaver
Org.nr.
Gateadresse
Postadresse
Internet

905 69 589
eirik@hec.no
Haugesund EDB-Consult
v. Eirik Hustvedt
950 502 908 MVA
Grønhauggt 4, 5525 H.
Olaf Bullsgate 5, 5537 Haugesund
www.hec.no