Fotografering  -  Internetprofilering  - Foto utstyrsleveranser - Bildearkiv - IKT og digitalfotokurs


Historikk
Jeg (Eirik Hustvedt) arbeidet innen foto og bedriftsadministrasjon i nærmere 10 år i 60-70 årene - i Bergen (69-71), Mo i Rana (71-72) og Trondheim (72-81).

Med grunnlag i videreutdanning på slutten av 70-tallet ble de neste 20 årene i all hovedsak preget av arbeid som systemkonsulent i økonomisystem- og databransjen fra og med 1981. Spesialområde var tilrettelegging av bedriftsadministrative systemer og rutiner for økonomistyring og kontorstøtte.

Etter hjemflytting til Haugesund i 1981 etablerte jeg etter et års drift av en kollegas fotoforretning, eget firma innen EDB som senere utviklet seg I nær samdrift med Alf Hustvedts regnskapsbyrå.

Dagens HECON / Haugesund EDB-Consult er en direkte videreføring av denne etableringen.

Ved siden av systemleveranser og driftsbistand I næringsliv og organisasjoner, har jeg vært timelærer innen IKT i Folkeuniversitetet siden 1983. Fra høsten 2012 er jeg og veileder innen seniornett i Haugesund.

I 1998 tok jeg fatt i en fellesnevner i utviklingen i begge mine bransjer, og satte meg nærmere inn i digital fotografi og Internet. Som en følge av dette har IKT-delen av virksomheten gradvis blitt nedbygget.

Support eldre EDB-systemer
For bistand i Multisoft anbefales nå å ta kontakt via www.finbeck.no (Terje Christensen).

Dagens aktivitet
Siden 1981 har vi vært leverandør og driftsstøttespiller for over 200 forskjelligartede virksomheter, både store og små.

Pr 2013 består IKT-aktiviteten av generell rådgivning og grunnleggende opplæring I bruk av kontorstøttesystemer.

Fotooppdrag, Internet utvikling og -opplæring er etterhvert blitt den viktigste delen av virkomheten.

Nettstedsdrift
Jeg startet det regionsprofilerende nettstedet haugalandet.net i fra januar 1998. Ellers driftes firma- og foreningsnettsteder.

Bildearkivet
består av over 100.000 digitale bilder + noen tusen filmbaserte, og består i hovedsak av reportasje- og regionsprofilerende bilder fra Vestlandet.

Fotografvirksomhet
Fotografvirksomheten retter seg mest mot organisasjons og næringslivsbehov.  

Jeg tar produktbilder, eksteriører og interiører, personal- og gruppebilder. konfirmantgrupper, øvrig oppdragsfotografering.

I tillegg har jeg opparbeidet betydelig erfaringn i restaurering av gamle foto.

Utstyr
Jeg benytter i all hovedsak digitalt fotoutstyr, men har og filmbasert (35 mm og mellomformat)Med flyttbart studioutstyr, inkl 5 stk studioblitser, bakgrunnsystemer mm, kan jeg utføre oppdrag både I egne lokaler, eller ute hos oppdragsgivere.


Kveldstemning Karmsund bru 1998

Fotoeksempler fra oppdrag og arkiver

Nettstedsutvikling og foto utført av oss

Annen Nettstedsutvikling

Firmainformasjon

P.g.a. brann  17 april 2007 ble vi tvunget til å flytte fra flotte utsiktslokaler ved Smedasundet. Jeg har siden holdt til i den forrige politistasjonen på hjørnet Sørhauggt / Grønhauggt, i kontorfelleskap med Folkeuniversitetet.

Ring på forhånd. Jeg er mye ute:
 

Telefon/ Mobil
Email
Firmaets navn
Innehaver
Org.nr.
Gateadresse
Postadresse
Internet

905 69 589
eirik@hec.no
Haugesund EDB-Consult
v. Eirik Hustvedt
950 502 908 MVA
Grønhauggt 4, 5525 H.
Olaf Bullsgate 5, 5537 Haugesund
www.hec.no

 

Det er vi som står bak distriktets eget nettsted -  www.haugalandet.net   (Haugesund Today)